Gruppeturer

Her presenterer vi noen av våre gruppeturer til lag og foreninger. Vi har ikke lagt ut utfyllende program her, for det lager vi sammen med dere, slik at det blir en reise spesielt tilpasset din gruppe og deres reisemål.

Feriespesialistens turplanleggere har bred og land erfaring i å lage gruppeturer. Denne kunnskapen kommer våre kunder til gode. Vi bruker det vi har lært i arbeidet med å sikre at hver tur og at hver arrangement gjennomføres på en god måte. Vi setter vår ære i å holde en høy kvalitet på det vi tilbyr, enten det gjelder feriereiser for den enkelte eller mer krevende turopplegg for næringsliv eller andre.

Vi håper vår katalog vil inspirere og skape reiselyst. Minnene skaper vi sammen i et hyggelig fellesskap på reisen.